Smartlures Seabass Weekend “Pass Me The Salt” 2021

English version below!!!

Eindelijk kunnen we weer een weekendje weg te organiseren. Als eerste staat ons zeebaarsweekend op de kalender. In 2021 zal het plaats vinden van 17-9 t/m 20-9-2020 geen 2 maar 3 nachten verblijf di jaar. Dus voor de diehards er kan van vrijdag t/m maandag gevist worden.

Ook dit jaar zal Erik Stobbe van FlyFishingGuide.nl weer aanwezig zijn met boot Er is dan ook weer de mogelijkheid om een dag (8uur) of dagdeel (4uur) de boot te boeken. Om zo de zeebaars te belagen vanuit de boot.

Hieronder een kleine impressie van de editie van vorig jaar. Omstandigheden waren toen vrij taai, maar dat is gelukkig elk jaar weer anders.

De laatste tijd kreeg ik ook al weer veel vragen of er dit jaar weer een editie zou komen van het Smartlures.nl Seabass Weekend “Pass Me The Salt” . Lange tijd was het helaas niet mogelijk om iets voor een groep te organiseren. Maar nu de huidige regels omtrent Covid steeds verder versoepelen kunnen we weer een weekend plannen. Heerlijk een lang weekend met een leuke groep vliegvissers een lang weekend vriend zeebaars te belagen.

Dit jaar zal het weekend plaats vinden in september van 17-9-2021 t/m 20-9-2021. September en oktober zijn twee top maanden voor het zeebaarzen. De baarzen zijn zich alweer lekker aan het volvreten voor de winter.

F
De nachten kunnen zeer productief zijn.

De planning is om vanaf vrijdagmiddag 17-9-2021 tot 20-9-2021 eind van middag met een groep enthousiaste vliegvissers achter de zeebaars aan te gaan. Aankomst vrijdagmiddag ergens tussen 12 en 17 uur en maandag gaan we in de loop van de middag weer richting huis( mocht je al zondagavond naar huis willen kan dit natuurlijk ook).

De locatie voor de 2021 editie wordt z.s.m bekend gemaakt!!!

Having fun together

We zullen er dit jaar voor zorgen dat in elk huisje voldoende producten aanwezig zijn voor een goed ontbijt en ook om eventueel een lunchpakket te maken. Zo kan ieder voor zichzelf bepalen hoe laat ie gaat vissen. Het eten in de avond doen we lekker buiten met de groep. Mocht het regen kunnen we altijd in kleinere groepjes binnen eten. Op vrijdagavond halen we lekker Chinees bij het Chinese Restaurant in Oostvoorne. En neem van ons aan deze is echt goed. Op zaterdagavond organiseren we een barbecue  voor de groep, ondertussen voor een aantal de bekende vers gemaakte spareribs door Marc. Voor in de avond zorg je enkel voor je eigen alcoholische versnaperingen en eventueel wat lekkers voor in de avond.

Ook vanuit de bellyboat lopen er geregeld mooie zeebaarzen tussendoor!!!

Wil je dit jaar mee met het Smartlures zeebaars weekend “Pass Me The Salt” weekend wees er dan snel bij. De kosten voor het weekend zijn € 249,- p.p voor 3 overnachtingen incl. bedlinnen,  ontbijt, lunchpakket en avondeten..

Dit jaar is het weekendje er ook weer eentje van vissers onder elkaar, en om het allemaal lekker ontspannen te houden gekke competitie of iets dergelijks. Gewoon lekker vissen met elkaar, hapje eten, drankje, slappe ouwe hoeren en ervaring en info delen met elkaar.

Ok 70plus zeebaarzen zijn er in de Europoort te vangen

Het weekend is ook zeker geschikt voor vissers met weinig tot geen ervaring. Het juist de bedoeling om elkaar verder te helpen in deze prachtige visserij. Alle deelnemers zullen worden voorzien van de nodige informatie over de zeebaars visserij in het mooie Europoort gebied.

Wat heb je nodig:

 • Hengel in de klasse #8 of #9 ( #10 kan maar vind dit zelf een beetje overkill, met een goede #8 of #9 kan je een 70+ prima blokken). Liefst 2 hengels zodat je makkelijk kan switchen met je lijnen en je hebt zo altijd een back up bij je.
 • Reel met een goede slip, het zoute water is echt slecht voor je materiaal. ( In de avond zeker even je spullen onder de douche afspoelen)
 • Lijnen, vis zelf veel met de Forty Plus Sniper Inter/Sink3 en de Forty Plus Sniper Intermediate. Sinds een jaartje is de Cortland Compact Intermediat met Clear tip één van de favorieten lijnen voor de heldere delen van de Europoort.
 • Streamers, we vissen zelf veel met de streamer van de EP Sculpt A Fly fibers, is het water erg helder en ook nog eens zonnig weer dan gaat de voorkeur uit naar bijvoorbeeld een EP streamer zonder flash o.i.d. er in verwerkt. Garnaaltjes en krab imitaties kunnen ook erg effectief zijn. Laatste tijd vissen we ook veel met een zonker-streamers gebonden op een Worm Off Set hook
 • Een goed waadpak met waadschoenen of de betere duikschoenen ( gebruik ik zelf nu ook en moet zeggen werken super voor dit werk)
 • Een goed water dichte jas ( er kan weleens een bui regen vallen )
 • Stripping basket mag niet ontbreken
 • Schepnet
 • Stripping guards voor de strip vinger
 • Goede onthaaktang
 • Neem voor de zekerheid wat pleisters mee, een sneetje is snel opgelopen bij het landen van een zeebaars met de blote hand. Heb zelf tegenwoordig altijd een rolletje ResQ-Plast in me rugtas. Kan je gebruiken als pleister maar ook als stripping guard.
 • Camera
 • En wat lekkers voor de innerlijke mens

Wil je meer info of wil je je opgeven voor dit weekend stuur dan even een mailtje naar info@smartlures.nl.

English version

Finally we can organize another weekend. First up is our sea bass weekend on the calendar. In 2021 it will take place from 17-9 to 20-9-2020 not 2 but 3 nights stay di year. So for the diehards there can be fished from Friday to Monday.

This year Erik Stobbe of FlyFishingGuide.nl will be present again with boat There is also the possibility of a day (8 hours) or half day (4 hours) to book the boat. To attack the seabass from the boat.

Lately I’ve been getting a lot of questions whether there would be another edition of the Smartlures.nl Seabass Weekend “Pass Me The Salt” . For a long time it was unfortunately not possible to organize something for a group. But now that the current rules about Covid are more and more relaxed we can plan a weekend again. A wonderful long weekend with a nice group of fly fishermen to chase bass.

This year the weekend will take place in September from 17-9-2021 until 20-9-2021. September and October are two top months for bass fishing. The bass are already stuffing themselves for the winter.

The planning is from Friday afternoon 17-9-2021 until 20-9-2021 end of afternoon with a group of enthusiastic fly fishermen to go after sea bass. Arrival Friday afternoon somewhere between 12 and 17 hours and on Monday we go in the course of the afternoon back home (if you want to go home Sunday evening, this is also possible).

The location for the 2021 edition will be announced a.s.a.p.!

This year we will ensure that in each cottage there are enough products for a good breakfast and possibly also to make a packed lunch. So everyone can decide for themselves what time to fish. The food in the evening we do nice outside with the group. If it rains we can always eat in smaller groups inside. On Friday night we get delicious Chinese at the Chinese Restaurant in Oostvoorne. And take it from us, this is really good. On Saturday evening we organize a barbecue for the group, meanwhile for some the famous freshly made spareribs by Marc. For in the evening you just take care of your own alcoholic refreshments and possibly something nice to eat.

Do you want to join the Smartlures sea bass weekend “Pass Me The Salt” weekend this year be quick. The costs for the weekend are € 249,- p.p. for 3 nights including bedding, breakfast, packed lunch and dinner.

This year the weekend is again one of anglers among themselves, and to keep it all nice and relaxed crazy competition or something similar. Just fishing with each other, eating, drinking, fooling around and sharing experience and info with each other.

The weekend is also suitable for anglers with little or no experience. It is precisely the intention to help each other further in this beautiful fishery. All participants will be provided with the necessary information about sea bass fishing in the beautiful Europoort area.

What you need:

Rod in the class #8 or #9 ( #10 is possible but I find that a bit overkill, with a good #8 or #9 you can block a 70 + fine). Preferably 2 rods so you can easily switch lines and always have a backup with you.
Reel with a good slip, the salt water is ehct bad for your equipment. (In the evening definitely just rinse your stuff under the shower)
Lines, I fish a lot with the Forty Plus Sniper Inter/Sink3 and the Forty Plus Sniper Intermediate. Since a year the Cortland Compact Intermediate with Clear tip is one of the favorite lines for the clear parts of the Europoort.
Streamers, we fish a lot with the streamer from the EP Sculpt A Fly fibers, if the water is very clear and also sunny, we prefer for example an EP streamer without flash or other materials. Shrimp and crab imitations can also be very effective. Lately we have been fishing a lot with zonker streamers tied on a Worm Off Set hook.
A good wading suit with wading shoes or the better diving shoes (I use them myself now and must say they work great for this work)
A good waterproof jacket (there may be a shower of rain)
Stripping basket may not be missing
Landing net
Stripping guards for the strip finger
Good unhooking pliers
Take some plasters with you to be sure, a cut is easily incurred when landing a sea bass with the bare hand. I always have a roll of ResQ-Plast in my backpack. You can use it as a plaster but also as a stripping guard.
Camera
And some goodies for the inner man

Do you want more info or do you want to sign up for this weekend please send an email to info@smartlures.nl.