The English version is below the Dutch version

Na een gave trip in 2016, 2017, 2018 en 2019 (helaas kon de 2020 editie niet doorgaan) en de vele vragen of er een vervolg zou komen in 2021. Hebben we besloten om e inschrijving voor 2021 alvast online gezet. Er is plek voor maximaal 20!!!

In 2021 gaat de trip plaatsvinden van 29-10-2021 t/m 1-11-2021.

In 2021 gaat Smartlures.nl weer een nieuwe trip verzorgen naar het mooie Rügen. Rügen ligt in het voormalige Oost-Duitsland en is een eiland met welke bestaat uit een groot brak water systeem met een prima snoek bestand. Er zal daar vooral wadend gevist gaan worden, natuurlijk kunnen de liefhebbers de bellyboat meenemen. Maar in Rügen is dit zeker niet een perse nodig. Wadend vissen biedt daar voldoende mogelijkheden en je kan je dan ook zeker wel vermaken zonder bellyboat. En Rügen staat toch ook wel bekend om zijn zeer sterke brak water snoeken en een werkelijk zeer fraaie omgeving.

Hieronder een impressie van de eerdere edities!!!

Mehmet tijdens de dril van een sterke Rügen snoek!!!

Er worden niet alleen maar grote dames gevangen, fun daar gaat het om!!! Vorig jaar kon er zelfs nog in je t-shirt gevist worden!! Een prachtige visserij in knie diep water!!!

De trip vanaf Utrecht is meer dan 700km. Het is de bedoeling om vrijdagmorgen vroeg te arriveren. Hier zullen we op een vooraf gesproken plek elkaar ontmoeten en dan z.s.m richting water gaan om de eerste snoeken te vangen. Ook zal er voor de trip nog een bindavond georganiseerd worden om de beste vangende streamers voor Rügen te binden.

Ook zal er deze avond uitleg gegeven worden over hoe de visserij in Rügen te benaderen. Er zal voornamelijk in koppels gevist worden en max per 4 personen op een stek om zo iedereen zijn visje te kunnen laten vangen en ook de stek niet met een te grote groep te verstoren.

Wat heb je zoal nodig.

 • Vlieghengel klasse 8, 9 of 10
 • Zoutwater bestendige reel ( dit geldt ook voor de hengel)
 • Floating, slomo, inter en eventueel een zinklijn voor degene die willen bellyboaten
 • Waadpak plus waadschoenen en goede waterdichte jas.
 • Voldoende kleding en onderkleding
 • Stripping basket en strip fingers
 • Goede zonnebril
 • Goede onthaaktang en eventueel een goede kniptang
 • Voldoende onderlijnen en leader materiaal
 • En natuurlijk voldoende streamers
 • Foto camera

De kosten voor de trip zijn €249,- . Dit bedrag is dan inclusief verblijf, eten en vergunning. Voor vervoer dient zelf geregeld te worden.

Voor ieder huisje zal er voldoende eten aanwezig zijn voor het ontbijt en lunch. En in de avond zal er een eenvoudige maar stevige maaltijd gezorgd worden, vrijdag zal dit waarschijnlijk een lekkere stevige maaltijdsoep o.i.d. zijn, en de zaterdag- en zondagavond zal er voor en heerlijke bbq gezorgd worden met ruim voldoende vlees voor iedereen. Ook tijdens de Rügen trip zal ik de eigen gemaakte spareribs meebrengen. Zorg zelf wel even voor een extra versnapering of borrel voor in de avond!!!

Na een aantal vragen tijdens de laatste editie in 2018 of er ook de mogelijkheid was om gegidst te worden, hebben we besloten om voor degene die dit zouden willen dat er de mogelijkheid is om zaterdag of zondag een gegidst te worden tegen een vergoeding van € 50 p.p. Per gids kunnen er 3 tot max 4 personen mee. En er zal dan in overleg een uurtje of  5 gegidst worden zodat er de mogelijkheid is om meerdere stekken aan te doen. Geef indien mogelijk gelijk bij je boeking aan of je hier gebruik van wil maken.

Wil je meer info of wil je je opgeven voor dit weekend stuur dan even een mailtje naar info@smartlures.nl.

English version

After a cool trip in 2016, 2017, 2018 and 2019 (unfortunately the 2020 edition could not take place) and the many questions whether there would be a sequel in 2021. We decided to put the registration for 2021 online. There is place for a maximum of 20!!!

In 2021 the trip will take place from 29-10-2021 until 1-11-2021.

In 2021 Smartlures.co.uk will be hosting another trip to beautiful Rügen. Rügen is located in the former East-Germany and is an island with a large brackish water system with an excellent pike stock. There will be mainly wading fishing, of course, the fans can bring the bellyboat. But in Rügen this is not necessarily necessary. Wadden fishing offers plenty of opportunities and you can certainly enjoy yourself without a bellyboat. And Rügen is also known for its very strong brackish water pike and a truly beautiful environment.

It’s not just big ladies being caught, fun that’s the point!!! Last year you could even fish in your t-shirt!!! A beautiful fishing in knee deep water!!!

The trip from Utrecht is over 700km. The intention is to arrive early Friday morning. Here we will meet at a previously agreed place and then asap towards the water to catch the first pike. Also, before the trip there will be a tying evening organized to tie the best catching streamers for Rügen.

There will also be an explanation on how to approach the fishing in Rügen. There will be fished mainly in pairs and up to 4 people on a site so everyone can catch his fish and the site is not too large group to disturb.

What do you need.

Fly rod class 8, 9 or 10
Saltwater resistant reel (this also applies to the rod)
Floating, slomo, inter and possibly a sinking line for those who want to bellyboat
Wading suit plus wading shoes and good waterproof jacket.
Sufficient clothing and underwear
Stripping basket and strip fingers
Good sunglasses
Good unhooking pliers and possibly a good pair of cutters
Sufficient leaders and leaders
And of course enough streamers
Photo camera

The costs for the trip are €249,- . This amount includes accommodation, food and license. For transport must be arranged by yourself.

For each cottage there will be sufficient food for breakfast and lunch. And in the evening there will be a simple but hearty meal provided, Friday this will probably be a nice hearty soup or something similar, and the Saturday and Sunday there will be a delicious barbecue with plenty of meat for everyone. Also during the Rügen trip I will bring the home made spareribs. Make sure you have an extra snack or drink for the evening!

After a number of questions during the last edition in 2018 whether there was also the possibility to be guided, we have decided that for those who would like to be that there is the possibility to be guided on Saturday or Sunday for a fee of € 50 p.p. Per guide there can be 3 to max 4 people. And there will be in consultation an hour or 5 guided so that there is the possibility of several cuttings to do. If possible, indicate right at your booking if you want to make use of this.

If you want more info or want to sign up for this weekend please send an email to info@smartlures.nl.