Vlieghengel + bellyboat = snoek, actie en avontuur. Welkom bij Pike Adventures

Mijn naam is Wouter Nijlant en al jaren gepassioneerd roofvisser. Via Pikeadventures bied ik jou de mogelijkheid om vanuit een bellyboat op roofvis te vissen (specialiteit is grootwatersnoek). We zullen bewapend zijn met vlieghengels en grote streamers. Waarom? Omdat er simpelweg geen methode effectiever en leuker is dan het snoekvissen met een vlieghengel!

Wat kun je verwachten? Het is mijn drive om jou te laten ervaren hoe spectaculair en doeltreffend het vangen van snoek op die manier kan zijn. Je wordt persoonlijk begeleid door een professionele, ervaren, maar bovenal enthousiaste snoekvisser. Om jou voldoende aandacht te kunnen schenken, houd ik het kleinschalig (max. 2 personen). Jij bent de hoofdrolspeler in je eigen avontuur. Viswateren: Overal in Nederland, maar gespecialiseerd in de Veluwerandmeren, de noordelijke randmeren en de Wieden.

Wouter Nijlant

Tel: 0627858248

www.pikeadventures.nl

Wouter met een prachtige 121cm dame!!!

Fliegenrute + Bellyboat = Hecht, Action und Abenteuer. Wilkommen bei Pike Adventures

Mein Name ist Wouter Nijlant und ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Raubfischfischer. Durch Pikeadventures biete ich Ihnen die Möglichkeit, vom Bellyboat aus auf Raubfische zu angeln (Spezialität ist der Großwasserhecht). Wir werden mit Fliegenruten und großen Streamern bewaffnet sein. Warum? Denn es gibt einfach keine effektivere und unterhaltsamere Methode als das Hechtangeln mit der Fliegenrute!

Was können Sie erwarten? Es ist mein Antrieb, Sie erleben zu lassen, wie spektakulär und effektiv der Hechtfang auf diese Weise sein kann. Sie werden von einem professionellen, erfahrenen, aber vor allem begeisterten Hechtfischer persönlich geführt. Um Ihnen genügend Aufmerksamkeit zu schenken, halte ich es klein (max. 2 Personen). Sie sind der Protagonist in Ihrem eigenen Abenteuer. Angelgewässer: Überall in den Niederlanden, aber spezialisiert auf die Veluwerandmeren, die nördlichen Randmeren und die Wieden.

Flyrod + bellyboat = pike, action and adventure. Welcome to Pike Adventures

My name is Wouter Nijlant and a passionate predator fisherman for years. Through Pikeadventures I offer you the opportunity to fish for predatory fish from a bellyboat (specialty is bigwater pike). We will be armed with fly rods and big streamers. Why? Because there is simply no method more effective and fun than pike fishing with a fly rod! 

What can you expect? It is my drive to let you experience how spectacular and effective pike catching can be in this way. You will be personally guided by a professional, experienced, but above all enthusiastic pike fisherman. In order to give you sufficient attention, I keep it small-scale (max. 2 people). You are the protagonist in your own adventure. Fishing waters: Everywhere in the Netherlands, but specialized in the Veluwerandmeren, the northern Randmeren and the Wieden